شرکت مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن اصفهان 

Esfahan Steel Engineering and Pooyesh Construction Company

شرکت مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن اصفهان 

Esfahan Steel Engineering and Pooyesh Construction Company

شرکت مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن اصفهان 

Esfahan Steel Engineering and Pooyesh Construction Company

در مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن صورت گرفت:

اولین پاتیل ســرباره شرکت فولاد آلیاژی ایــران در کارگاه ریختــه گری ســنگین و فوق سنگین شــرکت مهندسی و پویــش ســاخت ذوب آهن با موفقیت ریخته گری شد. علی دشتســتانی مشاور پروژه ریخته گری ســنگین شرکت مهندســی و پویش ساخت با اعلام این…

مرتضی یزدخواستی عضو هیات مدیره ذوب آهن اصفهان در متالکس ۲۰۲۱:

مرتضی یزدخواستی عضو هیات مدیره ذوب آهن اصفهان در متالکس 2021   : حیف نیست ذوب آهن بزرگ همچنان از سهمیه مواد اولیه برخوردار نباشد ؟ مرتضی یزدخواستی عضو هیات مدیره ذوب آهن با حضور در غرفه این شرکت در متالکس 2021 به خبرنگار ما گفت : ذوب…

رییس کمیته دیپلماسی اقتصادی مجلس شورای اسلامی در متالکس ۲۰۲۱ عنوان کرد:

سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی متالورژی، فولاد، ریخته‌گری، ماشین‌آلات و صنایع وابسته (متالکس۲۰۲۱ ) شنبه هفتم مهرماه با حضور عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و رییس مجمع نمایندگان شهرستان اصفهان،رسول کوهستانی مدیرکل…

امیر ایرانپور:

امیر ایرانپور مدیرعامل شــرکت مهندســی و پویش ســاخت در ارتباط با عملیات تخریب و نسوز چینی نواحی مختلف حوزه بهره‌برداری گفت: از ابتدای ســال ۹8 با اعتماد ذوب‌آهن اصفهان به توانمندی‌های شــرکت مهندسی و پویش ســاخت، عملیات تخریب و نسوز چینی…

در راستای بهبود شرایط زیست‌محیطی باتری شماره سه کک سازی انجام گرفت:

نشســت تجاری شــرکت مهندســی و پویش ساخت ذوب‌آهن با مشارکت شرکت هوتنی جمهوری چك، با حضور محمدعلی علائــی مدیر تولیــدات کك و مواد شــیمیایی، امیر ایرانپور مدیرعامل شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب‌آهن و کارشناسان مجرب شرکت هن سن الکتریك…

به ثمر رسیدن سرمایه گذاری ۲۰۰۰ میلیارد تومانی ذوب آهن در پروژه های انتقال آب و پساب ، در انتظار مانع…

به منظور بررسی میزان پیشرفت پروژه های انتقال آب و پساپ ذوب آهن اصفهان،منصور یزدی زاده مدیر عامل شرکت از این پروژه ها بازدید کرد.  مهدی نصر معاون برنامه ریزی و توسعه و همچنین مدیر و همکاران ذیربط اجرایی این پروژه ها در این بازدید توضیحاتی…

عضویت پویش ساخت ذوب آهن اصفهان در انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران

عضویت پویش ساخت ذوب آهن اصفهان در انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران گسترش بومی ســازی، ارتقاء فناوری و توسعه روابط تجاری در بازارهای داخلی و بین المللی در دنیای رقابتی امروز، سازکارهای ویژه ای را می طلبد که از جمله آن می تــوان بــه…

نشست مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با رایزن بازرگانی و سرمایه گذاری سفارت پاکستان

منصور یــزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان به همراه امیر ایرانپور مدیرعامل شــرکت مهندسی و پویش ســاخت ذوب آهن با مســعود احمد رایزن بازرگانی و سرمایه گذاری سفارت پاکستان پیرامون همکاری در صنعت فولاد دیدار و گفتگو کردند. با توجه به…

آیین تجلیل از کارگران نمونه شــرکت های تابعه ذوب آهن اصفهان

آیین تجلیل از کارگران نمونه شــرکت های تابعه ذوب آهن اصفهان با حضور  مرتضی یزدخواســتی عضوهیأت مدیره ذوب آهن اصفهان، احمد ســلیمی معاون مالی و اقتصادی وجمعی از مسئولین شرکت برگزار شد. اسامی تلاشگرانی که در این آیین تجلیل شدند، بدین شرح…