شرکت مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن اصفهان 

Esfahan Steel Engineering and Pooyesh Construction Company

شرکت مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن اصفهان 

Esfahan Steel Engineering and Pooyesh Construction Company

شرکت مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن اصفهان 

Esfahan Steel Engineering and Pooyesh Construction Company

تلفن: ۰۳۱۵۲۵۷۶۱۹۱ و ۰۳۱۵۲۵۷۶۱۹۳ 
فکس: ۰۳۱۵۲۵۷۶۰۷۰

پست الکترونیکی: info@epcesco.com
سامانه پیام کوتاه: ۳۰۰۰۱۶۹۹۹۹

آدرس: اصفهان: کیلومتر ۴۵ جاده اصفهان – شهرکرد
کارخانه ذوب آهن اصفهان ، ساختمان نبوت

شماره ثبت: ۶۳۳۷۹
شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۴۸۸۴۵

مارا دنبال کنید:  

تماس با ما