شرکت مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن اصفهان 

Esfahan Steel Engineering and Pooyesh Construction Company

شرکت مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن اصفهان 

Esfahan Steel Engineering and Pooyesh Construction Company

شرکت مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن اصفهان 

Esfahan Steel Engineering and Pooyesh Construction Company

Untitled-1

معرفی شرکت

شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن اصفهان با پشتوانه بیش از ۴۰ سال تجربه، یکی از توانمند ترین واحد های تحت پوشش شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان می باشد . این شرکت با استقرار نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست و بهره گیری از یافته های تحقیقاتی، اهتمام به امر پژوهش در حوزه های مختلف نموده و در زمینه اجرای پروژه ها، دقت، سرعت و کیفیت  را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است.

شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن اصفهان دارای تجارب و پتانسیل های اجرایی در حوزه پروژه های صنعتی، عمرانی، معدنی، فنی مهندسی، اداری و خدماتی، بازرگانی و ساخت و تولید می باشد. این شرکت با اجرای برنامه های مدون، در جهت توسعه طرح های مطالعاتی، علمی و تحقیقاتی و صنایع مختلف نظیر فولاد و فلزات، انرژی، پتروشیمی، نفت و گاز، حمل و نقل، ابنیه، مسکن و نظایر آن گام های موثری برداشته است.