شرکت مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن اصفهان 

Esfahan Steel Engineering and Pooyesh Construction Company

 

شرکت مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن اصفهان 

Esfahan Steel Engineering and Pooyesh Construction Company

شرکت مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن اصفهان 

Esfahan Steel Engineering and Pooyesh Construction Company

معرفی شرکت

Untitled-1

با توجه به‌ضرورت انجام کلیه امور فنی، مهندسی و خدماتی در سازمان، شرکت پویش خدمات به‌صورت شرکتی مستقل که 100 درصد سهام آن متعلق به سهامدار عمده (شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان) تاسیس شد. این شرکت در سوم دی ماه 1393 به شماره ثبت 53379 و شناسه ملی 14004648845 با در نظر گرفتن عملیاتی نظیر ارائه خدمات هتل داری و تشریفات، تهیه و طبخ نان موردنیاز وعده‌های غذایی کارکنان ذوب‌آهن شروع به فعالیت نمود که با توجه به برنامه‌ها و اهداف مدیریت کلان کارخانه ذوب‌آهن، طی جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ نوزدهم اردیبهشت 1395 موضوع فعالیت شرکت تغییر و اصلاح گردید و متعاقب آن طی جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ سیزدهم خرداد 1395 نام شرکت از پویش خدمات به شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب‌آهن تغییر يافت؛ و پس‌ازآن بر اساس جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ بیست بهمن ماه 1400 سرمایه شرکت به مبلغ هفتصد و پنجاه میلیارد ریال افزایش یافت. شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن اصفهان دارای تجارب و پتانسیل های اجرایی در حوزه پروژه های صنعتی، عمرانی، معدنی، فنی مهندسی، اداری و خدماتی، بازرگانی و ساخت و تولید است.این شرکت با اجرای برنامه های مدون، در جهت توسعه طرح های مطالعاتی، علمی و تحقیقاتی و صنایع مختلف نظیر فولاد و فلزات، انرژی، پتروشیمی، نفت و گاز، حمل و نقل، ابنیه، مسکن و نظایر آن گام های موثری برداشته است.

تمامی حقوق متعلق به شرکت مهندسی و ساخت پویش ذوب آهن میباشد