شرکت مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن اصفهان 

Esfahan Steel Engineering and Pooyesh Construction Company

شرکت مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن اصفهان 

Esfahan Steel Engineering and Pooyesh Construction Company

شرکت مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن اصفهان 

Esfahan Steel Engineering and Pooyesh Construction Company

موضوع استعلامتاریخ استعلامدانلود اسناد
استعلام ماسه کرومیتی99/10/03دانلود
استعلام پودر رنگ سیلیکات99/10/03دانلود
استعلام ماسه سیلیس99/09/20دانلود
استعلام قوطی پروفیل99/09/06دانلود
استعلام 2 ردیف گل99/08/28دانلود
استعلام لوله های استنلس99/07/19دانلود
استعلام فنداسیون دیوار مخزن299/07/10دانلود
استعلام نقشه برداری99/06/02دانلود
استعلام دوردیف بتن99/06/01دانلود
استعلام تابلو مارک ریتال99/04/22دانلود
استعلام تابلو طرح ریتال99/04/22دانلود
استعلام کابل برق افشان99/04/21دانلود
استعلام آزمایش رادیو گرافی سرجوش ها99/04/17دانلود
استعلام 2 عدد تابلو ریتال و 1 عدد معمولی99/04/09دانلود
استعلام 8 ردیف گل جهت فضای سبز99/04/02دانلود
استعلام ورق استیل99/03/31دانلود
استعلام 12 ردیف گل جهت فضای سبز99/03/25دانلود
استعلام اکسپنشن مطابق نقشه99/03/13دانلود
استعلام آجرسیفونی جهت ریخته گری سنگین99/03/07دانلود
استعلام خرید 3 عددتابلو برق99/02/29دانلود
استعلام ماسه کرومیتی99/02/24دانلود
استعلام بنتونیت99/02/07دانلود
استعلام 6 ردیف گل99/02/07دانلود
استعلام ورق هاردوکس99/02/02دانلود
استعلام 11 ردیف گل و درخت99/01/20دانلود
استعلام پودر رنگ سیلیکات99/01/18دانلود
استعلام گل شبو جهت فضای سبز98/12/01دانلود
استعلام 12 ردیف گل 98/12/01دانلود
استعلام 5 ردیف درخت 98/12/01دانلود
استعلام ورق جهت شرکت لوید 198/11/27دانلود
استعلام ورق جهت شرکت لوید98/11/22دانلود
استعلام آجر سیفونی 98/11/14دانلود
استعلام کود دامی و خاک زراعی 98/11/06دانلود
استعلام گل بنفشه98/10/22دانلود
استعلام ماسه سیلیس98/10/12دانلود
استعلام پاتیل چوبی سرباره98/10/11دانلود
استعلام رنگ98/08/16دانلود
استعلام پودر رنگ سیلیکات 98/08/06دانلود