شرکت مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن اصفهان 

Esfahan Steel Engineering and Pooyesh Construction Company

 

شرکت مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن اصفهان 

Esfahan Steel Engineering and Pooyesh Construction Company

شرکت مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن اصفهان 

Esfahan Steel Engineering and Pooyesh Construction Company

جوایز، گواهینامه‌ها و تقدیرنامه‌ها

لوح تقدیر تامین کننده برتر از انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران

سامانه جامع هوشمند تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی ساجات

گواهی صلاحیت پیمانکاری

شرکت مهندسی و پویش ساخت پیشرو در ارائه خدمات فنی مهندسیساختتولیداجرانظارت

ISO 9001,2015 گواهینامه

انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران

عضویت اتاق بازرگانی

انجمن صادر کنندگان صنعتی ،معدنی و خدمات مهندسی

پروانه بهره برداری کارگاه ریخته گری

تمامی حقوق متعلق به شرکت مهندسی و ساخت پویش ذوب آهن میباشد