شرکت مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن اصفهان 

Esfahan Steel Engineering and Pooyesh Construction Company

شرکت مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن اصفهان 

Esfahan Steel Engineering and Pooyesh Construction Company

شرکت مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن اصفهان 

Esfahan Steel Engineering and Pooyesh Construction Company

پیام مدیر عامل

خداوند منان را سپاسگذاريم که توفیق خدمتگزاری به ما عطا فرمود تا در سال ۱۳۹۸ که از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان «سال رونق توليد» نامگذاری شده بود با استعانت از پروردگار عالم و با وجود مشكلات جهت نيل به اهداف سهامدار اصلي شركت گام برداشته و نسبت به تحقق وظايف محوله در حد توان و گاها فراتر از توان فعاليت نماييم.

پروژه های در دست اقدام شرکت با حمایت های مدیرعامل محترم شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان ، اعضاء محترم هیأت مدیره شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن و همدلی و هم افزایی کارکنان و ساير ذينفعان شركت شامل پيمانكاران و تامين كنندگان  به نحو مطلوب و مورد رضایت کارفرما به انجام رسیده است .مزيد اطلاع است براي اولين بار در سال گذشته توانستيم انجام فعاليتها و قراردادهاي خارج از شركت سهامي ذوب آهن را به سر انجام برسانيم.

امید است با توكل بر ايزد منان در سال ۱۳۹۹ «سال جهش تولید» بتوانیم با تلاش و و تكيه بر توان و تخصص متخصصان داخلي در جهت تحقق اهداف عالی شرکت و حفظ منافع شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان دستاوردهای افزون تری داشته باشیم.

 

امیر ایرانپور

مدیرعامل