شرکت مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن اصفهان 

Esfahan Steel Engineering and Pooyesh Construction Company

 

شرکت مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن اصفهان 

Esfahan Steel Engineering and Pooyesh Construction Company

شرکت مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن اصفهان 

Esfahan Steel Engineering and Pooyesh Construction Company

پیام مدیر عامل

خداوند منان را سپاسگزاريم که توفیق خدمتگزاری به ما عطا فرمود تا در سال 1402که از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان «مهارتورم و رشدتولید» نامگذاری شده است با استعانت از پروردگار عالم و با وجود مشكلات جهت نيل به اهداف سهامدار اصلي شركت گام برداشته و نسبت به تحقق وظايف محوله در حد توان و گاها فراتر از توان فعاليت نماييم.

امید است با توكل بر ايزد منان در سال جاری بتوانیم با تلاش و تكيه بر توان، تخصص متخصصان داخلي در جهت تحقق اهداف عالی شرکت و حفظ منافع شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان دستاوردهای افزون تری داشته باشیم.

مجید طهماسبی

مدیرعامل


تمامی حقوق متعلق به شرکت مهندسی و ساخت پویش ذوب آهن میباشد