شرکت مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن اصفهان 

Esfahan Steel Engineering and Pooyesh Construction Company

شرکت مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن اصفهان 

Esfahan Steel Engineering and Pooyesh Construction Company

شرکت مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن اصفهان 

Esfahan Steel Engineering and Pooyesh Construction Company

در راستای بهبود شرایط زیست‌محیطی باتری شماره سه کک سازی انجام گرفت:

نشست تجاری شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب‌آهن با مسئولین شرکت هوتنی جمهوری چک

نشســت تجاری شــرکت مهندســی و پویش ساخت ذوب‌آهن با مشارکت شرکت هوتنی جمهوری چك، با حضور محمدعلی علائــی مدیر تولیــدات کك و مواد شــیمیایی، امیر ایرانپور مدیرعامل شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب‌آهن و کارشناسان مجرب شرکت هن سن الکتریك ایرانیان برگزار شد.

 امیر ایرانپور مدیرعامل شرکت مهندسی و پویش ساخت در این نشســت گفت: با توجه به شــرایط خاص باتری شماره ســه کك ســازی و عدم امکان توقف لازم بود از شرکت‌های باتجربه بین‌المللی که دانش، تجربه و توان فنی کافی درزمینهٔ انجام عملیات ریومپینگ دارند بهره گرفته شود.

وی افزود: کارشناسان شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب‌آهن طی سی روز برگزاری جلسات آنلاین با شرکت‌های خارجی توانستند نظر مساعد شرکت هوتنی کشور جمهوری چك را برای مشارکت در بهبود شــرایط زیست‌محیطی و عملیــات ریومپینگ مدیریت تولیدات کك و مواد شیمیایی کارخانه را باوجود محدودیت‌های بین‌المللی و همچنین شیوع گسترده ویروس کرونا جلب نمایند. شایان‌ذکر است در حاشیه برگزاری این نشست و پس ا ز بازدیدهای میدانی از بخش تولیدات کك و مواد شیمیایی کارخانه مقرر شد تا چند هفته آینده شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب‌آهن با مشارکت شرکت هوتنی پیشنهادت اولیه خود را ارائه نماید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.