شرکت مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن اصفهان 

Esfahan Steel Engineering and Pooyesh Construction Company

 

شرکت مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن اصفهان 

Esfahan Steel Engineering and Pooyesh Construction Company

شرکت مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن اصفهان 

Esfahan Steel Engineering and Pooyesh Construction Company

مناقصه

موضوع مناقصهتاریخ مناقصهدریافت اسناد
فروش ضایعات1403/03/07دریافت
طراحی نوار نقاله و ساخت رولیک پشم شیشه1403/02/06دریافت
قالب بندی و... برج خاموش کننده ککسازی1402/12/05دریافت
چیپینگ تونل دود باتری 2 ککسازی1402/11/18دریافت

تمامی حقوق متعلق به شرکت مهندسی و ساخت پویش ذوب آهن میباشد